Đã tìm ra con đường người Chăm xưa đi vào Mỹ Sơn Các công nhân đang tiếp tục khai quật con đường vào trung tâm đền tháp Mỹ Sơn.

Các công nhân đang tiếp tục khai quật con đường vào trung tâm đền tháp Mỹ Sơn.

Các công nhân đang tiếp tục khai quật con đường vào trung tâm đền tháp Mỹ Sơn.

Các công nhân đang tiếp tục khai quật con đường vào trung tâm đền tháp Mỹ Sơn.

Dấu vết con đường nối từ tháp K vào trung tâm khu đền tháp Mỹ Sơn.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X