Đặc sắc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Tối 2/12, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khu vực Tây Bắc khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022.

Đặc sắc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây BắcĐồng chí Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng cờ lưu niệm cho các địa phương tham gia ngày hội.

Dự Ngày hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân của 7 tỉnh khu vực Tây Bắc cùng cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong khu vực.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, khu vực Tây Bắc là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số Thái, Mường, H’Mông, Dao, Tày, Nùng…với bản sắc văn hóa đặc trưng, được thể hiện qua các phong tục, tập quán, nghi thức dân gian, dân ca, dân vũ, các lễ hội truyền thống đặc sắc.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, là nơi để đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Tây Bắc.Tiết mục đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Tây Bắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu rất tâm huyết, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa: văn hóa là hồn cốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc; văn hóa còn thì dân tộc còn. Từ đó, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm chấn hưng văn hóa, để văn hóa thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc là dịp để đồng bào trình diễn, giao lưu các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần làm cho văn hóa phát triển ngang bằng với kinh tế và các lĩnh vực khác.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong vùng Tây Bắc trong quá trình tổ chức Ngày hội phải gắn liền với việc quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu trong bài phát biểu rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến “chân-thiện-mỹ”, thấm đậm tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Đồng chí mong muốn, đồng bào các dân tộc Tây Bắc cùng nhau thực hiện tốt phương châm: Người đi trước truyền lại cho người đi sau; Ông, bà, cha, mẹ truyền lại cho con cháu; cộng đồng học hỏi lẫn nhau, với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì mới gìn giữ và phát huy được nét đẹp văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc mình.

đồng bào các dân tộc Tây Bắc cùng nhau thực hiện tốt phương châm: Người đi trước truyền lại cho người đi sau; Ông, bà, cha, mẹ truyền lại cho con cháu; cộng đồng học hỏi lẫn nhau, với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì mới gìn giữ và phát huy được nét đẹp văn hóa đặc sắc, độc đáo của dân tộc mìnhTiết mục đặc sắc tại Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Tây Bắc.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và cả xã hội bằng các việc làm thiết thực, khuyến khích, hỗ trợ đồng bào giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc; phát huy tài nguyên văn hóa gắn với phát triển du lịch để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập của người dân…

Sau buổi lễ là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc kéo dài hơn 60 phút trong đêm khai mạc có chủ đề “Cầu vồng trên đất Tổ”, Chương trình gồm 3 phần: “Mở hội Tây Bắc”; “Sắc màu dẻo cao”; “Ngày hội non sông – Cầu vồng đất Tổ”. Các tiết mục ca ngợi vẻ đẹp, văn hóa của 7 tỉnh vùng Tây Bắc tỏa sáng trên đất Tổ linh thiêng, thể hiện sức mạnh nguồn cội đoàn kết và phát triển bền vững.

Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV năm 2022 do tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 2-4/12, với sự tham gia của 7 tỉnh trong khu vực Tây Bắc gồm: Phú Thọ, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên BáiSơn La.

Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc vùng Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.

Qua đó, nhằm quảng bá với các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế của các tỉnh Tây Bắc, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo động lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng các khu du lịch trọng điểm của các các địa phương.

NGỌC LONG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây