23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Đào Duy Tùng – Nhà tư tưởng và lý luận xuất sắc của Đảng thời kỳ đầu đổi mới Đào Duy Tùng - Nhà tư tưởng và lý luận xuất sắc của Đảng thời kỳ đầu đổi mới

Đào Duy Tùng – Nhà tư tưởng và lý luận xuất sắc của Đảng thời kỳ đầu đổi mới

Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đồng chí Đào Duy Tùng thăm và làm việc tại tỉnh An Giang năm 1993 (Ảnh tư liệu)

Đào Duy Tùng – Nhà tư tưởng và lý luận xuất sắc của Đảng thời kỳ đầu đổi mới

Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đồng chí Đào Duy Tùng thăm và làm việc tại tỉnh An Giang năm 1993 (Ảnh tư liệu)
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X