23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Đặt tên mới cho làng, xã kiểu lắp ghép: Sẽ đánh mất ký ức, lịch sử và văn hóa Cái tên Quỳnh Đôi có lịch sử gần 500 năm đã thực sự trở thành một di sản.

Cái tên Quỳnh Đôi có lịch sử gần 500 năm đã thực sự trở thành một di sản.

Cái tên Quỳnh Đôi có lịch sử gần 500 năm đã thực sự trở thành một di sản.

Cái tên Quỳnh Đôi có lịch sử gần 500 năm đã thực sự trở thành một di sản.

Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nổi tiếng là làng khoa bảng, quê hương “Bà chúa thơ Nôm” sẽ bị đổi tên trong lần sáp nhập này.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X