30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Dịch giả Nguyễn Duy Bình: “Không nên phá hủy truyền thống của tha nhân” Hai dịch phẩm của dịch giả Nguyễn Duy Bình đã tạo cơn sốt nhẹ ở nhóm độc giả yêu văn hóa Nhật Bản.

Hai dịch phẩm của dịch giả Nguyễn Duy Bình đã tạo cơn sốt nhẹ ở nhóm độc giả yêu văn hóa Nhật Bản.

Dịch giả Nguyễn Duy Bình: 'Không nên phá hủy truyền thống của tha nhân'

Hai dịch phẩm của dịch giả Nguyễn Duy Bình đã tạo cơn sốt nhẹ ở nhóm độc giả yêu văn hóa Nhật Bản.

Dịch giả Nguyễn Duy Bình: ‘Không nên phá hủy truyền thống của tha nhân’
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X