27.2 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Điện Biên Phủ – chiến thắng làm thay đổi thế giới Sau 55 ngày đêm chiến đấu, ngày 7/5/1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ.

Sau 55 ngày đêm chiến đấu, ngày 7/5/1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ.

Sau 55 ngày đêm chiến đấu, ngày 7/5/1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ.

Sau 55 ngày đêm chiến đấu, ngày 7/5/1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ.

Điện Biên Phủ – chiến thắng làm thay đổi thế giới
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X