29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Độc đáo văn hóa trống đồng của người Mường – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức Độc đáo văn hóa trống đồng của người Mường - Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức

Độc đáo văn hóa trống đồng của người Mường – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức

Hai tấm ảnh do một nhà khảo cổ học Pháp chụp cảnh đánh trống đồng của người Mường trước năm 1954.

Độc đáo văn hóa trống đồng của người Mường – Tác giả: Nhà dân tộc học Tạ Đức

Hai tấm ảnh do một nhà khảo cổ học Pháp chụp cảnh đánh trống đồng của người Mường trước năm 1954. – h2
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X