27.2 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển toàn diện – Bài 1: Bứt phá trong thu hút đầu tư Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy, Thái Bình) đã thu hút được 16 dự án với tổng số vốn gần 1,3 tỷ USD.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy, Thái Bình) đã thu hút được 16 dự án với tổng số vốn gần 1,3 tỷ USD.

Nhằm phát huy lợi thế hơn 50km bờ biển, định hướng phát triển trong tương lai của Thái Bình là mở không gian phát triển thông qua hoạt động 'lấn biển'; trong đó, tạo đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Đây là những điểm mới, đột phá được xác định trong Quy hoạch của tỉnh Thái Bình. Qua đó, phấn đến năm 2050, Thái Bình trở thành địa phương phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy, Thái Bình) đã thu hút được 16 dự án với tổng số vốn gần 1,3 tỷ USD.

Nhằm phát huy lợi thế hơn 50km bờ biển, định hướng phát triển trong tương lai của Thái Bình là mở không gian phát triển thông qua hoạt động ‘lấn biển’; trong đó, tạo đột phá ở lĩnh vực cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển. Đây là những điểm mới, đột phá được xác định trong Quy hoạch của tỉnh Thái Bình. Qua đó, phấn đến năm 2050, Thái Bình trở thành địa phương phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 10 Khu công nghiệp với tổng diện tích 2.560ha.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X