23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển toàn diện – Bài 2: Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tiên phong, kiểu mẫu Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Liên Hà Thái được xây dựng với công nghệ hiện đại, thiết kế với tổng công suất xử lý 15.000m3 ngày đêm.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Liên Hà Thái được xây dựng với công nghệ hiện đại, thiết kế với tổng công suất xử lý 15.000m3 ngày đêm.

Đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển toàn diện - Bài 2: Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tiên phong, kiểu mẫu
Đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển toàn diện – Bài 2: Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tiên phong, kiểu mẫu
Các nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái được đầu tư đồng bộ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X