23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển toàn diện – Bài 3: Hướng trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu Mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao của một hộ dân tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thu về hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.

Mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao của một hộ dân tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thu về hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.

Ngành nông nghiệp ưu tiên nguồn lực đầu tư để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ, phát triển khoa học công nghệ.

Mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao của một hộ dân tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, thu về hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển toàn diện – Bài 3: Hướng trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X