30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Vĩnh Lợi Giới thiệu khái quát huyện Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Vĩnh Lợi – Tỉnh Bạc Liêu – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Vĩnh Lợi

Huyện Vĩnh Lợi được chia tách theo Nghị định số 96/2005/NĐ-CP ngày 26/7/2005 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2005. Vĩnh Lợi là huyện cửa ngõ của tỉnh Bạc Liêu, phía Đông giáp huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng; phía Tây giáp huyện Hòa Bình, huyện Phước Long; phía Nam giáp thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình; phía Bắc giáp huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng diện tích là 25.104 ha. Tính đến ngày 31/12/2015, toàn huyện có 21.956 hộ, dân số 101.531 người (trong đó nữ 50.670 người). Là huyện thuần nông, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp trong khi lĩnh vực này còn nhiều rủi ro; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu; các hoạt động xúc tiến đầu tư – thương mại còn ít, hiệu quả chưa cao; dịch vụ, du lịch tuy có bước phát triển nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn nhiều khó khăn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là các xã ở vùng sâu đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội và đời sống của nhân dân.Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế của huyện vẫn phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt khá so với mức bình quân trong tỉnh. Tổng sản phẩm trong huyện (GRDP) theo giá so sánh 1994 tăng từ 814 tỷ đồng năm 2010 lên 906 tỷ đồng năm 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 11,4%/năm (chỉ tiêu Kế hoạch tăng 11%/năm). GRDP bình quân đầu người ước đạt 33 triệu đồng/người/năm (chỉ tiêu đến năm 2015 là 25 triệu đồng/người/năm). Các ngành kinh tế đều có bước phát triển: Dịch vụ, du lịch, thương mại, công nghiệp có sự phát triển, quy mô được mở rộng, hiệu quả được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, thủy sản giai đoạn 2011 – 2015 là 10,65%/năm; công nghiệp xây dựng 12,89%/năm; khu vực dịch vụ 22,23%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, từng bước tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản từ 71% năm 2010, giảm xuống còn 60,82% năm 2015 (chỉ tiêu đến năm 2015 là 65%); tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng từ 12% năm 2010, lên 15,12% năm 2015 (chỉ tiêu đến năm 2015 là 15%); tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 17% năm 2010, lên 24,06% năm 2015 (chỉ tiêu đến năm 2015 là 20%). Lao động tăng từ 32,10% năm 2010, lên .41,45% năm 2015.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X