23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Giới thiệu khái quát huyện An Biên Giới thiệu khái quát huyện An Biên - Tỉnh Kiên Giang - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện An Biên – Tỉnh Kiên Giang – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện An Biên

An Biên là huyện vùng sâu của tỉnh Kiên Giang; Tây và Bắc giáp vịnh Thái Lan; Nam giáp huyện An Minh và huyện U Minh Thượng; Đông giáp sông Cái Lớn, ngăn cách

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X