30.3 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Bắc Tân Uyên Giới thiệu khái quát huyện Bắc Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương - VSD

Giới thiệu khái quát huyện Bắc Tân Uyên – Tỉnh Bình Dương – VSD

Giới thiệu khái quát huyện Bắc Tân Uyên

Được thành lập theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.    Huyện chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 01/4/2014. Sau khi thành lập huyện Bắc Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp xã.      Diện tích tự nhiên 40.087 ha, dân số hiện nay 62.843 người (tính đến tháng 12/2015).      Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện gồm có 12 cơ quan chuyên môn, 05 đơn vị sự nghiệp.     Hiện có cơ cấu kinh tế: nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ với tỷ lệ tương ứng là 46.08% – 30.40% – 23.52%     Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 là 11.03%, Thu nhập bình quân đầu người khoảng 40.7 triệu đồng/người/năm.      Các điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp, cây công nghiệp và du lịch sinh thái, gắn liền với các di t

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X