30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh - Tỉnh Gia Lai - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh – Tỉnh Gia Lai – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Chư Pưh

Chư Pưh là huyện ở phía nam của tỉnh Gia Lai được thành lập và chính thức bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2010, với diện tích tự nhiên 71.695,02 ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 30.541,45 ha, đất lâm nghiệp 32.302,58 ha, đất phi nông nghiệp 3.912,13 ha, đất chưa sử dụng 4.938,86 ha. Toàn huyện có 09 đơn vị hành chính (08 xã và 01 thị trấn); 83 thôn, làng, trong đó 60 thôn, làng người đồng bào dân tộc thiểu số; có 4 xã  khu vực III và 37 thôn, làng đặc biệt khó khăn còn lại là xã khu vực II (theo tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020). Dân số toàn huyện 72.607 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,58%. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2016 là 3.420 hộ, chiếm tỷ lệ 22,96%, trong đó hộ nghèo người dân tộc thiểu số 2.995 người, chiếm tỷ lệ 87,6%; hộ cận nghèo 2.261 hộ chiếm tỷ lệ 15,18%, trong đó hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số 1.559 hộ, chiếm tỷ lệ 68,95%.Chư Pưh là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em gồm Kinh, Jarai, Bana, Êđê … Mỗi dân tộc có những phong tục tập quán riêng, có chữ viết, tiếng nói riêng nhưng tất cả đều có chung một truyền thống đấu tranh dũng cảm chống ngoại xâm. Trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ rất nhiều người con ưu tú của huyện đã hy sinh xương máu để bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương. Là địa bàn sinh sống của nhiều dân tộc anh em, Chư Pưh hiện nay có nền văn hoá đặc sắc, phong phú cần được phát huy, bảo tồn và phát triển du lịch.Ngày nay, sau khi được tái lập đứng trước yêu cầu đổi mới để phát triển kinh tế – xã hội theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đáp ứng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, xã hội công bằng, văn minh, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng tiến công, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy tiềm năng, từng bước dành được những thành tựu ngày càng to lớn, tạo niềm tin, sức mạnh và bản lĩnh để tiếp tục phấn đấu xây dựng Huyện ngày càng giàu mạnh và vững bước đi lên.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X