23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê – Tỉnh Gia Lai – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 34-HĐBT ngày 17-8-1981 của Hội đồng Bộ trưởng trên cơ sở các xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Al Bă, Hbông và xã Dun của huyện Mang Yang. Các xã Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Blang, Ia Hrú, Ia Ko, Ia Le và Nhơn Hoà của huyện Chư Prông.Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 27-8-2009 của Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai. Huyện lỵ của huyện Chư Sê là thị trấn Chư SêDiện tích: 642,96 Km2.Dân số: 116.000 người (số liệu thống kê năm 2015).Vị trí địa lý:- Bắc giáp: huyện Đăk Đoa.- Nam giáp: huyện Chư Pưh.- Đông giáp: huyện Mang Yang.- Tây giáp: huyện Chư Prông.Đơn vị hành chính cấp xã, trị trấn: 15 (1 thị trấn, 14 xã).- Thị trấn: Chư Sê.- Các xã: Ia Blang, Dun, Ayun, ALBá, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Chư Pơng, Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Ko, Hbông, Ia Pal và Kông HTok.Tổng quan kinh tế – văn hoá – xã hội:Trong giai đoạn từ năm 2005 – 2010, huyện Chư Sê đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân là 15,1% (tăng 21% so với chỉ tiêu đề ra). Tổng giá trị sản xuất đạt 1.594 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994) và đạt 5.579 tỷ đồng (theo giá hiện hành). Ngành nông nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm là 9%, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 61% (2005) xuống còn 45% (2010); ngành công nghiệp tăng trưởng bình quân hàng năm là 21,2%, tỷ trọng tăng dần từ 21,8% (2005) lên 30% (2010); ngành dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm 19,8%, tỷ trọng tăng dần từ 17,5% (2005) lên 25% (2010). Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2009 đạt 13,5 triệu đồng/năm (tăng 52% so với chỉ tiêu đề ra).  Sự nghiệp giáo dục được đầu tư mạnh, tăng về quy mô trường lớp và chất lượng dạy học; sự nghiệp y tế từng bước đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 39,9% năm 2005 xuống còn 21,3% năm 2010.Đặc biệt, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất tập trung với các sản phẩm có chất lượng, giá trị xuất khẩu cao và có sức cạnh tranh trên thị trường. Các chương trình mục tiêu quốc gia về hỗ trợ vốn, giống, vật tư, chuyển giao khoa học – công nghệ ứng dụng vào sản xuất cho nông dân được chú trọng; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao năng suất và thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng đạt 41.632 ha, trong đó, ngoài quốc doanh 33.216 ha (tăng 12% so với chỉ tiêu đề ra), gồm các cây trồng có thế mạnh như: Cà phê 10.987 ha, hồ tiêu 3.536 ha, cao su 11.625,6 ha, lúa nước 4.693 ha…Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt) đạt 44.112 tấn (đạt 99,6% so với chỉ tiêu đề ra); sản lượng cà phê nhân vụ 2009 đạt 20.000 tấn, hồ tiêu đạt 15.000 tấn, cao su mủ khô đạt 14.400 tấn, duy trì ổn định vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X