24.4 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Cư Jut Giới thiệu khái quát huyện Cư Jut - Tỉnh Đắk Nông - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Cư Jut – Tỉnh Đắk Nông – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Cư Jut

Chẳng rõ từ bao giờ, vùng đất cao nguyên tươi đẹp này mang tên Cư Jut. Chỉ biết rằng theo tiếng Ê Đê, chữ “Cư” nghĩa là núi và “Jút” là Trúc, vùng núi này có nhiều cây Trúc nên có lẽ đồng bào Ê Đê đặt tên cho vùng đất quê hương mình là Cư Jut. Để lớn mạnh như ngày nay, Cư Jut đã trải qua quá trình phát triển lâu dài.           Từ xa xưa, Cư Jut là một vùng đất của Tây Nguyên; chủ nhân là đồng bào các bộ tộc Ê Đê và M’Nông chung sống yên bình. Mỗi bộ tộc tạm cư trên một vùng rừng núi nhất định, nếu điều kiện sống thay đổi, hay vì lý do nào đó, họ có thể di cư tới một vùng đất khác. Cuộc sống như vậy cứ mãi trôi theo năm tháng.          Đến thời Pháp thuộc, mọi việc đã khác trước. Riêng về địa giới hành chính vùng Cư Jut gồm 2 tổng : Đắk Lô và Đắk Đam thuộc quận Đắk Song, tỉnh Đắk Lăk. Tổng Đắk Lô gồm: buôn Buôr, buôn Nui, buôn Ea Pô, buôn Trum, buôn Diêr, buôn U, buôn Dút, buôn Băng So, buôn Tăng Wil; tổng Đắk Đam gồm: buôn Đắk Tun, buôn Năng Côn, buôn Đắk Drông, buôn Ta Vét, buôn Dân Rầm lớn, buôn Dân Rầm nhỏ, buôn Đắk Kênh, buôn Đắk Dam và buôn Tân Drot.          Năm 1959, chính quyền Ngô Đình Diệm ra sắc lệnh thành lập tỉnh Quảng Đức, cắt toàn bộ huyện Đắk Mil của Đăk Lắk từ phía nam cầu 14, giáp thị xã Buôn Ma Thuột vào ngã ba Đắk Song, đặt tên là quận Đức Lập. Cư Jut lúc này trở thành một xã của quận Đức Lập.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X