29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Đà Bắc Giới thiệu khái quát huyện Đà Bắc - Tỉnh Hòa Bình - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Đà Bắc – Tỉnh Hòa Bình – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Đà Bắc

Đà Bắc là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình, có những điều kiện tự nhiên tương đối đặc thù. Huyện Đà Bắc phía bắc giáp tỉnh Phú Thọ, phía tây giáp tỉnh Sơn La, phía đông tiếp giáp thị xã Hòa Bình và phía nam giáp các huyện Tân Lạc, Mai Châu. Huyện Đà Bắc có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Hoà Bình nhưng diện tích đất nông nghiệp lại chiếm tỷ lệ rất ít. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 820 km2 (chiếm 17,6% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh), dân số trung bình là 50.960 người (chiếm 6,4% dân số cả tỉnh), mật độ dân số 62 người/km2(bằng 0,4 lần mật độ dân số toàn tỉnh).

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X