Giới thiệu khái quát huyện Đăk R’lấp

Giới thiệu khái quát huyện Đăk R'lấp - Tỉnh Đắk Nông - vansudia.net
Giới thiệu khái quát huyện Đăk R’lấp

Đăk R’Lấp là huyện miền núi, biên giới, thuộc tỉnh Đắk Nông, có diện tích tự nhiên 1.758,14 km2, dân số hơn 86 nghìn người, có 24 dân tộc, được phân bố trên 12 xã và 1 thị trấn, trong đó có khoảng 30% là đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Đăk R’Lấp có Quốc lộ 14, với 2 tuyến 14A và 14C chạy dọc theo chiều dài Huyện, nối liền khu vực Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, có trục giao thông tỉnh lộ chạy dọc tuyến biên giới qua cửa khẩu Bu Prăng sang Campuchia. Là mảnh đất địa đầu Tây Nguyên, có lợi thế về địa lý tự nhiên, với 42 km đường biên giới giáp tỉnh Muldulkiri của Vương quốc Campuchia, nên huyện Đăk R’Lấp có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng-an ninh  của tỉnh Đắk Nông  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Huyện Đắk R’Lấp đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng NTM

Để phát triển kinh tế địa phương, xây dựng NTM, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông đã và đang tích cực đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để từ đó tăng thu nhập cho nhân dân, đồng thời phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững.

caphesgsd - Giới thiệu khái quát huyện Đăk R'lấp

Đắk R’lấp tái canh cây cà phê đạt hiệu quả

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp đối với phát triển kinh tế của địa phương, thời gian qua huyện Đắk R’Lấp đã tập trung chỉ đạo và phát triển ngành nông nghiệp nông thôn các xã, tổ chức lại sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phân công cán bộ chuyên môn theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho người dân về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, những giống cây trồng mới có tiềm năng, năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện địa phương được đưa vào sản xuất bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó giúp người dân trên địa bàn đã xây dựng được những mô hình nông nghiệp xen canh cà phê, tiêu và cây ăn quả mang lại thu nhập cao.

Cùng với việc tập trung nâng cao năng suất thì các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp đã hình thành phát triển theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm. Huyện đã vận động người dân ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất ra những nông sản sạch. Chú trọng khâu thu hoạch, sản xuất và chế biến các loại nông sản nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biết nhiều hợp tác xã đã chuyển hướng sang sản xuất hữu cơ. Đây là bước đi quan trọng  giúp dần tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, mang lại sản phẩm kinh tế cao khi mang lại sản phẩm tốt ra thị trường và có sự bền vững, ổn định.

Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Đắk R’Lấp đã tập trung phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay trên địa bàn huyện có 19 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác nông nghiệp. Về kinh tế trang trại địa phương phát triển được 98 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 27 của Bộ NN&PTNT. Trong trong đó có 56 trang trại trồng trọt, 17 trang trại chăn nuôi và 25 trang trại tổng hợp. Qua đánh giá, các trang trại đã và đang khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn nước để sản xuất nông – lâm – nghiệp với nguồn thu nhập bình quân hàng năm đạt trên 1,3 tỷ đồng, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho khoảng gần 500 lao động ở địa phương. Trong đó có nhiều trang trại đã áp dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, đầu tư sản xuất theo chiều sâu đạt tiêu chuẩn VietGap, kết hợp nông nghiệp với du lịch đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo UBND huyện Đăk R’Lấp, để có kết quả cao trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từ những năm 2011 địa phương đã ban hành Nghị quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từng bước giảm diện tích cây ngắn ngày hiệu quả thấp tăng diện tích trồng cây công nghiệp. Ngoài ra UBND huyện xây dựng đề án phát triển ngành nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap và có sự liên kết trong sản xuất tạo tính bền vững. Toàn huyện hiện có khoảng 19.000 ha cây cà phê; 4,6 nghìn ha tiêu là những cây trồng chủ lực. Trong đó, hơn 100ha tiêu được người dân trên địa bàn tham gia chương trình liên kết và mô hình sản xuất tiêu sạch và hơn 5.000 ha cà phê tham gia liên kết với các doanh nghiệp sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao khi chi phí đầu vào thấp hơn, năng suất cây trồng đạt cao, ổn định và đặc biệt là ít ảnh hưởng đến sức khỏe của những người lao động trực tiếp.

Cùng với các giải pháp về sản xuất, địa phương đã triển khai rộng rãi các chính sách kinh tế ứng dụng trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sản xuất lưu thông hàng hóa của nhân dân. Toàn huyện hiện có 40 công trình thủy lợi trong đó có 31 hồ chứa và 09 đập dâng đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 5.450 ha diện tích cây trồng các loại.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đề ra, ngành nông nghiệp huyện Đắk R’Lấp đã có những chuyển biến tích cực. Kinh tế nông nghiệp hàng năm đã có sự tăng trưởng, chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm.

Trong thời gian tới, xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và gắn kết chặt chẽ với chương trình xây dựng NTM, địa phương sẽ tiếp tục chú trọng phát triển các mô hình theo hướng tập thể, liên kết chuỗi giá trị cây trồng. Đồng thời, đẩy mạng việc áp dụng khoa học công nghệ nhất là đưa các giống mới có năng suất cao thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Cùng với việc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Đắk R’Lấp phấn đấu đến năm 2020 đạt chuẩn huyện NTM đầu tiên của tỉnh Đắk Nông.

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây