23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Hòa An Giới thiệu khái quát huyện Hòa An - Tỉnh Cao Bằng - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Hòa An

Hòa An là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc và là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa truyền thống như Di tích lịch sử Nặm Lìn thuộc thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hoà An- là nơi làm lễ Thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và huyện Hòa An ngày 1/4/1930; Hang Tốc Rù ở xã Hồng Việt, là địa điểm in báo Cờ Đỏ, cơ quan tuyên truyền Đảng bộ Cao Bằng; Hang Ngườm Slưa thuộc thôn Hào Lịch, xã Hoàng Tung, là nơi hoạt động của đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Đình Giong, Lê Mới; Hang Bó Hoài ở xã Hồng Việt, là nơi in báo Việt Nam độc lập, đồng thời là cơ quan của Liên Tỉnh uỷ Cao – Bắc – Lạng và là nơi đồng chí Vũ Anh và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng ta lúc bấy giờ. Vách núi Lũng Sa thuộc xã Hồng Việt, là nơi diễn ra Hội nghị Cao – Bắc – Lạng ngày 13/8/1944, bàn về chủ trương phát động khởi nghĩa vũ trang tại liên tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn.  Hang Ngườm Hoài ở xã Nam Tuấn, là nơi thành lập Mặt trận Việt Minh xã tháng 7/1942. Tháng 8/1942, tại đây đã diễn ra cuộc triển lãm tranh ảnh với mục đích tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng. Xưởng quân giới Lê Tổ ở Ngườm Bốc – Lam Sơn, xã Hồng Việt, là nơi sản xuất vũ khí của Liên Tỉnh uỷ Cao – Bắc – Lạng thành lập tháng 3/1949…. Tự hào với truyền thống quê hương, trong những năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hoà An ra sức thi đua phát triển KT – XH, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ năm 2010 – 2015, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, phát huy các tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền…, đem lại hiệu quả thiết thực. 

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X