30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Kim Bôi Giới thiệu khái quát huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Kim Bôi – Tỉnh Hòa Bình – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Kim Bôi

Trước năm 1945, tỉnh Hòa Bình là nơi cứ trú chủ yếu của người Mường. Khi đó, dân cư phân bố theo 4 thung lũng lớn, gọi là 4 mường: Bi, Vang, Thàng, Động. Theo lịch sử phát triển và quy mô phân bố dân cư, người ta sắp xếp: Nhất Bi, nhì Vang, tam Thàng, tứ Động.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X