Giới thiệu khái quát huyện Mỹ Xuyên

huyện Mỹ Xuyên - Tỉnh Sóc Trăng

Giới thiệu khái quát huyện Mỹ Xuyên

Vị trí địa lý: huyện Mỹ Xuyên nằm gần Trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Sóc Trăng, Phía bắc giáp thành phố Sóc Trăng và huyện Mỹ Tú, phía nam giáp thị xã Vĩnh Châu và huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Phía Đông giáp huyện Trần Đề, phía Tây giáp huyện Thạnh Trị.

Thông tin sơ lược:

– Diện tích: 37.095,15 ha diện tích tự nhiên
– Dân số: 156.370 nhân khẩu

Huyện bao gồm 10 xã và 01 thị trấn: thị trấn Mỹ Xuyên và các xã Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Quới, Tham Đôn, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Ngọc Tố và Ngọc Đông.

Huyện Mỹ Xuyên có nhiều dân tộc sống hòa đồng với nhau gồm có dân tộc Kinh 10.211 người, chiếm 65,36% dân số; dân tộc Khmer 51.807 người chiếm 33,13% dân số; dân tộc Hoa 4.336 người, chiếm 2,77% dân số; dân tộc khác 16 người. Mật độ dân số 421 người/km2.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ NHỮNG THAY ĐỔI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH QUA CÁC THỜI KỲ

Năm 1830, thị trấn Mỹ Xuyên là thôn Hòa Mỹ, tổng Định Khánh thuộc huyện Mỹ Định, phủ Tân Thành, tỉnh An Giang. Năm 1835, huyện Mỹ Xuyên thuộc địa phận huyện Phong Nhiêu, phủ Ba Xuyên. Năm 1868, Mỹ Xuyên gồm một số thôn của 3 tổng: Thạnh Hòa, Nhiêu Phú, Nhiêu Mỹ huyện Phong Nhiêu.

 Năm 1876, địa phận Mỹ Xuyên nằm ở 4 tổng Định Chí, Thạnh An, Nhiêu Hòa, Nhiêu Phú hạt Sóc Trăng. Tổng Định Chí có 1 thôn thuộc huyện Mỹ Xuyên là Mỹ Xuyên. Tổng Thạnh An có 5 thôn thuộc huyện Mỹ Xuyên là Khánh Hội, Gia Hòa, Nhu Gia, Lịch Trà, Đào Viên Tây.     
 Tổng Nhiêu Hòa có 5 thôn thuộc huyện Mỹ Xuyên là Tham Đôn, Cần Giờ, Trà Tâm, Châu Tâm, Tài Sum. Tổng Nhiêu Phú có 3 thôn thuộc huyện Mỹ Xuyên Lâm Gia, Sô La, Tầm Lấc.Năm 1917, Mỹ Xuyên có các thôn Cần Giờ, Châu Tâm, Tài /Sum, Tham Đôn, Trà Tâm thuộc tổng Nhiêu Hòa; các thôn Sô La, Lâm Gia, Tầm Lấc thuộc tổng Nhiêu Phú và các thôn Khánh Hội, Giao Hòa, Đào Viên Tây, Nhu Gia, Lịch Trà, Phú Giao thuộc quận Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 7/3/1947 quận Hành chính Bãi Xàu được thành lập. Từ ngày 01/01/1950, bãi bỏ quận Bãi Xàu.

 Tháng 4/1957, Mỹ Xuyên gồm 5 xã Phong Hòa, Phước Tâm, Mỹ Xuyên, Đại Tâm, Tham Đôn thuộc quận Châu Thành, tỉnh Ba Xuyên. Tháng 12/1957, Mỹ Xuyên có 2 xã Mỹ Xuyên và Phong Hòa tổng Nhiêu Khánh và 4 xã Đại Tâm (Hòa Tâm + Tài Sum củ), Tham Đôn, Thạnh Phú, Hòa Tú của tổng Nhiêu Hòa, quận Châu Thành, tỉnh Ba Xuyên. Tháng 01/1958, quận Mỹ Xuyên gồm các xã Mỹ Xuyên, Đại Tâm, Tham Đôn, Thạnh Phú, Hòa Tú, Gia Hòa (quận Châu Thành cũ). Ngày 27/8/1962, quận lỵ Mỹ Xuyên được dời về Bãi Xàu. Quận lỵ Bãi Xàu gọi là Trang Kinh.

 Ngày 11/7/1968, quận Hòa Tú được thành lập, quận lỵ đặt tại xã Hòa Tú. Quận Mỹ Tú gồm 2 xã Hòa Tú trước thuộc tổng Nhiêu Hòa quận Mỹ Xuyên và xã Gia Hòa trước thuộc tổng Thạnh An, quận Thạnh Trị và sáp nhập thêm 5 ấp Nàng Rền, Thị Yêu, Vàm Lẻo, Gia Hội, Năm Căn của xã Hưng Hội, tổng Thạnh Hòa, quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ngày 10/2/1969, 12 ấp thuộc xã Thạnh Phú, quận Mỹ Xuyên sáp nhập còn 10 ấp: Rạch Rê, Trà Tép sáp nhập thành ấp Rạch Rê, Sóc Bưng, Ca Ba Chuôi sáp nhập thành ấp Sóc Bưng và các ấp giữ nguyên: Nhu Gia, Cần Đước, Rạch Sên, Trà Mẹt, Bưng Chụm, Đáy Ba, Nhà Thờ, Trà Uốt.
Ngày 17/4/1969, sáp nhập các ấp thuộc xã Thạnh Phú và xã Hòa Tú như sau: 10 ấp của xã Thạnh Phú sáp nhập cón 8 ấp: Bưng Chụm , Nhà Thờ, Trà Uốt thành Nhà Thờ và các ấp giữ nguyên: Nhu Gia, Cần Đước, Sóc Bưng, Rạch Sên, Trà Mẹt, Rạch Rê. 17 ấp của xã Hòa Tú sáp nhập còn 6 ấp: 5 ấp Hòa Đại, Hòa Quới, Huỳnh Hy, Ba Gia sáp nhập lại thành Hòa Đại; 7 ấp: Xóm Mới, Trà Thê, Tầm Lon, Ba Chùa, Lung Sen, Rạch Rò, Rạch Rừng sáp nhập lại thành Xóm Mới; các ấp giữ nguyên: Cổ Cò, Nhà Thờ A, Nhà Thờ B, Nhà Thờ C.

Năm 1970, đất Mỹ Xuyên gồm các xã: Đại Tâm, Mỹ Xuyên, Tham Đôn, Thạnh Phú thuộc quận Mỹ Xuyên, tỉnh Ba Xuyên. Ngày 05/3/1973, tách ấp Nhà Thờ xã Thạnh Phú lập thành ấp Trà Uốt.Sau ngày giải phòng miền Nam năm 1975, Mỹ Xuyên là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Ngày 07/7/1982, địa giới một số xã của huyện Mỹ Xuyên được phân định lại: chia xã Thạnh Quới thành 2 xã: Thạnh Quới và Thạnh Hưng; xã Thạnh Phú chia thành 2 xã: Thạnh Phú và Thạnh Lộc; xã Đại Tâm chia thành 2 xã: Đại Tâm và Đại Chí; xã Tham Đôn chia thành 2 xã; Tham Đôn và Tham Đôn I; xã Tài Văn chia thành 2 xã: Tài Văn và Tài Chương; xã Gia Hòa chia thành 2 xã: Gia Hòa và Gia Hòa Đông; xã Ngọc Tố chia làm 3 xã Ngọc Tố, Ngọc Đông và Ngọc Anh; xã Viên An chia thành 3 xã: Viên An, Viên Bình, Viên Hòa; xã Hòa Tú chia thành 3 xã Hòa Tú, Hòa Phú, Hòa Đức; xã Thạnh Thới An chia thành 4 xã: Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Thạnh Thới Hòa, Thạnh Thới Bình.
 Ngày 16/9/1989, tiến hành phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Mỹ Xuyên. Huyện Mỹ Xuyên có 01 thị trấn và 15 xã: Thạnh Quới, Thạnh Phú, Đại Tâm, Tham Đôn, Tài Văn, xã Gia Hòa đổi tên thành xã Gia Hòa I, Gia Hòa Đông đổi thành Gia Hòa II, Viên An, Viên Bình, Ngọc Tố, Ngọc Đông, xã Hòa Tú đổi tên thành Hòa Tú I, xã Hòa Phú đổi tên thành xã Hòa Tú II.
 Ngày 30/10/1995, tách ấp Tâm Trung và một phần ấp Tâm Kiên sáp nhập vào thị xã Sóc Trăng để thành lập phường 10. Ngày 23/12/2009, Tách các xã Viên An, Viên Bình, Tài Văn, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận của huyện Mỹ Xuyên và một số xã của huyện Long Phú thành lập huyện Trần Đề. Hiện nay huyện Mỹ Xuyên có 11 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm thị trấn Mỹ Xuyên, các xã Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Ngọc Tố, Ngọc Đông, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Quới và Đại Tâm.

     


     

Mã QR Code ủng hộ vansudia.net


BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây