23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn - Tỉnh Cà Mau - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn – Tỉnh Cà Mau – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Năm Căn

Trước giải phóng, Năm Căn là quận thuộc tỉnh An Xuyên. Từ sau năm 1956, gồm 2 xã: Năm Căn và Viên An. Quận lỵ đặt tại xã Năm Căn. Ngày 07/12/1965, quận nhận thêm xã Tân Ân tách từ quận Đầm Dơi.Trước giải phóng, Năm Căn là quận thuộc tỉnh An Xuyên. Từ sau năm 1956, gồm 2 xã: Năm Căn và Viên An. Quận lỵ đặt tại xã Năm Căn. Ngày 07/12/1965, quận nhận thêm xã Tân Ân tách từ quận Đầm Dơi.Sau ngày 30/4/1975, quận Năm Căn bị giải thể. Ngày 29/12/1978, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 326-CP lập thêm 6 huyện mới thuộc tỉnh Minh Hải, trong đó có huyện Năm Căn, gồm có thị trấn huyện lỵ và 28 xã.Trong thời kỳ thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Năm Căn có một số điều chỉnh địa giới hành chính như:- Ngày 25/7/1979, Chính phủ ra Quyết định số 275-CP: Chia xã Viên An thành 3 xã: Viên An Đông, Viên An Tây, Đất Mũi; Chia xã Năm Căn thành thị trấn Năm Căn và 2 xã Hàm Rồng, Đất Mới; Tách đất xã Tân Ân, lập xã mới Tam Giang; Chia nửa xã Quách Phẩm B thành 3 xã: Thanh Tùng, Tân Điền, Hiệp Tùng; Chia nửa xã Quách Phẩm A thành 3 xã: Tân Trung, An Lập, Tân An.- Ngày 17/5/1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 75/HĐBT: Cắt 5 xã Tân Điền, Tân An, Thanh Tùng, Tân Trung, An Lập của huyện Năm Căn, sáp nhập vào huyện Ngọc Hiển. Huyện Năm Căn còn lại thị trấn Năm Căn và 8 xã: Tân Ân, Hiệp Tùng, Hàm Rồng, Đất Mới, Tam Giang, Đất Mũi, Viên An Đông, Viên An Tây.- Ngày 17/12/1984, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 168/HĐBT đổi tên huyện Năm Căn thành huyện Ngọc Hiển mới, đồng thời đổi tên huyện Ngọc Hiển cũ thành huyện Đầm Dơi.- Ngày 14/02/1987, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 33B-HĐBT về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Minh Hải: Giải thể thị trấn Năm Căn; thành lập xã Hàng Vịnh trên cơ sở diện tích và dân số của thị trấn Năm Căn cũ; chia xã Đất Mới thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Đất Mới và thị trấn Năm Căn (thị trấn huyện lỵ huyện Ngọc Hiển).Ngày 06/11/1996, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá IX ra Nghị quyết chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh. Theo đó, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau. Huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Cà Mau.Ngày 25/6/1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/1999/NĐ-CP về việc thành lập xã Tân Ân Tây trên cơ sở 11.096 ha diện tích tự nhiên và 10.030 nhân khẩu của xã Tân Ân.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X