27.1 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp - Tỉnh Kiên Giang - vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp – Tỉnh Kiên Giang – vansudia.net

Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp

Giới thiệu khái quát huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang có tổng cộng 142.048 dân, với 31.060 hộ, diện tích đất tự nhiên là 41.933 ha (trong đó 36.655 ha đất ruộng sản xuất lúa cao sản 2 vụ/năm,

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X