30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Giới thiệu khái quát quận Tân Phú Giới thiệu khái quát quận Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh - vansudia.net

Giới thiệu khái quát quận Tân Phú – Thành phố Hồ Chí Minh – vansudia.net

Giới thiệu khái quát quận Tân Phú

Giới thiệu khái quát quận Tân PhúĐịa giới hành chính quận Tân Phú: Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các quận 6,11; Bắc giáp quận 12.Quận Tân Phú phân chia thành 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường : Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Phú Trung, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa.1 – Phường Tây ThạnhĐịa giới hành chính phường Tây Thạnh : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Sơn Kỳ; Nam giáp các phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; Bắc giáp quận 12.▪ Diện tích tự nhiên: 356,73 ha▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 37.995 người2 – Phường Tân Sơn NhìĐịa giới hành chính phường Tân Sơn Nhì : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp phường Tân Thành; Bắc giáp các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ.▪ Diện tích tự nhiên: 112 ha▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 25.312 người3 – Phường Sơn KỳĐịa giới hành chính phường Sơn Kỳ : Đông và Bắc giáp Phường Tây Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các phường Tân Quý, Tân Sơn Nhì.▪ Diện tích tự nhiên: 212 ha▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 18.812 người4 – Phường Tân QuýĐịa giới hành chính phường Tân Quý : Đông giáp các phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thọ Hòa; Bắc giáp phường Sơn Kỳ.▪ Diện tích tự nhiên: 178,49 ha▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 42.443 người5 – Phường Tân Thành

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X