29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Giới thiệu khái quát quận Thanh Khê Giới thiệu khái quát quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng - vansudia.net

Giới thiệu khái quát quận Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng – vansudia.net

Giới thiệu khái quát quận Thanh Khê

ừ thời nhà Đường đến Nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê, quận Thanh Khê thuộc đất của nước Chiêm. Thời nhà Lý, nhà Trần, Nhà Hồ, được gọi là xứ Thanh Khê thuộc Nam Ô châu cũng có sự gằng co qua lại giữa Chiêm và Việt trong thời gian này. Thời nhà Hậu Lê, địa phương có tên xứ Thanh Khê thuộc thừa tuyên Quảng Nam đạo. Thời nhà Nguyễn, được gọi là xứ Thanh Khê thuộc Tourane.Từ năm 1954 đến 6 tháng 1 năm 1973, được gọi là Quận nhì trực thuộc khu Đà Nẵng. Từ năm 1973 đến ngày 29 tháng 3 năm 1975 là Quận nhì trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Từ năm 1975 đến ngày Quận nhì được thay tên, quận Thanh Khê trực thuộc thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Từ 1997 đến nay Quận nhì được đổi tên là quận Thanh Khê, Thành phố Đà nẵng trực thuộc Trung ương.Theo Nghị định số 07/1997/NĐ-CP của Chính phủ, quận Thanh Khê được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường An Khê, Thanh Lộc Đán, Xuân Hà, Tam Thuận, Chính Gián, Thạc Gián, Tân Chính, Vĩnh Trung thuộc khu vực II thành phố Đà Nẵng trực thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng cũ. Quận Thanh Khê có 9,47 ha diện tích tự nhiên và 146.241 nhân khẩu, gồm 8 phường.Năm 2005, 19,20 ha diện tích tự nhiên và 2.815 nhân khẩu của phường An Khê được chuyển về về phường Thanh Lộc Đán; 32 ha diện tích tự nhiên và 5.742 nhân khẩu của phường Thanh Lộc Đán được chuyển về phường An Khê và thành lập phường Hoà Khê thuộc quận Thanh Khê trên cơ sở 161,80 ha diện tích tự nhiên và 14.454 nhân khẩu của phường An Khê. Đồng thời, phường Thanh Lộc Đán được giải thể thành hai phường Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây.

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X