23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Hải Phòng ra mắt công chúng bộ bảo vật quốc gia – sưu tập An Biên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai tại lễ khai mạc trưng bày.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai tại lễ khai mạc trưng bày.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai tại lễ khai mạc trưng bày.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai tại lễ khai mạc trưng bày.

Các đại biểu tham quan trưng bày.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X