29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024

Hải Vân Quan

Sự hiểm trở của cung đường đèo Hải Vân và hình ảnh Hải Vân Quan trên bản đồ Google Maps, là điểm giáp ranh của hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Hải Vân Quan

Sự hiểm trở của cung đường đèo Hải Vân và hình ảnh Hải Vân Quan trên bản đồ Google Maps, là điểm giáp ranh của hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.
Hải Vân Quan được khắc trên Cửu Đỉnh, đặt trong Thế Miếu – Đại Nội Huế
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X