27.2 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Hải Vân Quan – Thiên hạ đệ nhất hùng quan Hải Vân Quan được khắc trên Cửu Đỉnh, đặt trong Thế Miếu - Đại Nội Huế

Hải Vân Quan được khắc trên Cửu Đỉnh, đặt trong Thế Miếu – Đại Nội Huế

Sự hiểm trở của cung đường đèo Hải Vân và hình ảnh Hải Vân Quan trên bản đồ Google Maps, là điểm giáp ranh của hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Hải Vân Quan được khắc trên Cửu Đỉnh, đặt trong Thế Miếu – Đại Nội Huế

Hải Vân Quan
Sau năm 1975, một số công trình như trạm Viba, đường điện cao thế, đài kỷ niệm Chiến thắng Đồn Nhất…
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X