29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng: Người như tranh bước ra từ ngọn lửa – Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai “ Những con người Như chân lý sinh ra “ - Sơn dầu 120x100 ( Tp lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam)

“ Những con người Như chân lý sinh ra “ – Sơn dầu 120×100 ( Tp lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam)

Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng: Người như tranh bước ra từ ngọn lửa - Tác giả: Nhà văn Phùng Văn Khai

“ Những con người Như chân lý sinh ra “ – Sơn dầu 120×100 ( Tp lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam)

“Góc trung du “- Acrylic 70×80
tranh của Hoạ sĩ Đỗ Dũng
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X