27.2 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

Lãnh đạo địa phương và Khu Di tích Bác Hồ tại Côn Minh (Trung Quốc) đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam-Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến doanh nghiệp hai nước trao đổi Biên bản ghi nhớ hợp tác.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X