23.4 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Vân Nam Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh.

Lãnh đạo địa phương và Khu Di tích Bác Hồ tại Côn Minh (Trung Quốc) đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại Khu Di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X