23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Hoạt động của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Điện Biên Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xem bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xem bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xem bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X