23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Hoạt động của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Điện Biên Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ.
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X