30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Indonesia: Lở đất tại một ngôi làng ở Tây Java, hàng trăm người phải sơ tán Indonesia: Lở đất tại một ngôi làng ở Tây Java, hàng trăm người phải sơ tán

Indonesia: Lở đất tại một ngôi làng ở Tây Java, hàng trăm người phải sơ tán

Indonesia: Lở đất tại một ngôi làng ở Tây Java, hàng trăm người phải sơ tán

Indonesia: Lở đất tại một ngôi làng ở Tây Java, hàng trăm người phải sơ tán

error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X