30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Kể chuyện theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại – Tác giả: Minh Anh Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng hai con Thái tử Bảo Long (hơn 2 tuổi), công chúa Phương Mai (1 tuổi 4 tháng), chụp vào sáng thứ hai 5.12.1938.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng hai con Thái tử Bảo Long (hơn 2 tuổi), công chúa Phương Mai (1 tuổi 4 tháng), chụp vào sáng thứ hai 5.12.1938.

Hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Vĩnh Đào tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng hai con Thái tử Bảo Long (hơn 2 tuổi), công chúa Phương Mai (1 tuổi 4 tháng), chụp vào sáng thứ hai 5.12.1938.

Từ trái: hai tác giả khảo cứu (tiến sĩ Vĩnh Đào và Thanh Thúy) bên mộ Hoàng hậu Nam Phương tháng 4.2023
Độc giả tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X