23 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Kể chuyện theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại – Tác giả: Minh Anh Độc giả tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Độc giả tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Vĩnh Đào tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Độc giả tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng hai con Thái tử Bảo Long (hơn 2 tuổi), công chúa Phương Mai (1 tuổi 4 tháng), chụp vào sáng thứ hai 5.12.1938.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X