30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Kể chuyện theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại – Tác giả: Minh Anh Hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Vĩnh Đào tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Vĩnh Đào tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Vĩnh Đào tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy và Vĩnh Đào tại tọa đàm ra mắt sách Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại.

Kể chuyện theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X