29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Khám phá ‘gây sốc’ của kính thiên văn James Webb Hình ảnh tổng hợp của Sao Mộc được chụp bởi máy ảnh NIRCam của JWST, cho thấy các vành đai của hành tinh và hai mặt trăng của nó, Amalthea và Adrastea. Ánh sáng xanh xung quanh các cực của Sao Mộc là cực quang. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, Nhóm ERS Sao Mộc)

Hình ảnh tổng hợp của Sao Mộc được chụp bởi máy ảnh NIRCam của JWST, cho thấy các vành đai của hành tinh và hai mặt trăng của nó, Amalthea và Adrastea. Ánh sáng xanh xung quanh các cực của Sao Mộc là cực quang. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, Nhóm ERS Sao Mộc)

Hình ảnh tổng hợp của Sao Mộc được chụp bởi máy ảnh NIRCam của JWST, cho thấy các vành đai của hành tinh và hai mặt trăng của nó, Amalthea và Adrastea. Ánh sáng xanh xung quanh các cực của Sao Mộc là cực quang. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, Nhóm ERS Sao Mộc)

Hình ảnh tổng hợp của Sao Mộc được chụp bởi máy ảnh NIRCam của JWST, cho thấy các vành đai của hành tinh và hai mặt trăng của nó, Amalthea và Adrastea. Ánh sáng xanh xung quanh các cực của Sao Mộc là cực quang. (Ảnh: NASA, ESA, CSA, Nhóm ERS Sao Mộc)

Khám phá ‘gây sốc’ của kính thiên văn James Webb
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X