29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Khám phá những địa điểm lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ Đường vào hầm chỉ huy của tướng De Castries cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Đường vào hầm chỉ huy của tướng De Castries cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.

Đường vào hầm chỉ huy của tướng De Castries cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Hầm chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm lòng chảo Điện Biên. Đây là nơi làm việc và nghỉ ngơi của tướng Pháp De Castries cùng Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phòng làm việc trong hầm chỉ huy của tướng De Castries và Bộ chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X