30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 17, 2024
Khám phá những địa điểm lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ Lán làm việc của Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Lán làm việc của Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.

Lán làm việc của Ban Thông tin Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thuộc Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng.
Nhà tác chiến, nơi giao ban hằng ngày của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X