29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí xanh cho nền kinh tế Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Tích hợp tiêu chí xanh vào các ngành kinh tế hiện có và mới nổi
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X