23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Kinh nghiệm Israel: ‘Xây dựng văn hóa bảo vệ tài nguyên nước’ Kinh nghiệm Israel: 'Xây dựng văn hóa bảo vệ tài nguyên nước'

Kinh nghiệm Israel: ‘Xây dựng văn hóa bảo vệ tài nguyên nước’

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer.

Kinh nghiệm Israel: ‘Xây dựng văn hóa bảo vệ tài nguyên nước’

Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X