23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương Đức Phật hiện ở đâu? Ca Tỳ La Vệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.

Ca Tỳ La Vệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.

Ca Tỳ La Vệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.

Ca Tỳ La Vệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.

Kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương Đức Phật hiện ở đâu?
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X