23.2 C
Vietnam, GF
Chủ Nhật, Tháng Sáu 23, 2024
Kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương Đức Phật hiện ở đâu? Kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương Đức Phật hiện ở đâu?

Kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương Đức Phật hiện ở đâu?

Ca Tỳ La Vệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.

Kinh thành Ca Tỳ La Vệ quê hương Đức Phật hiện ở đâu?

Ca Tỳ La Vệ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1997.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X