29 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ.

Kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc
Kỷ niệm 10 năm Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc
Các thành viên Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc, các sỹ quan thuộc Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đang làm việc tại Cục Hoạt động Hòa bình Liên hợp quốc, Tùy viên Quân sự Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại diện các cơ quan Việt Nam tại New York dự buổi lễ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X