Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Kỷ niệm 1100 năm ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X