23.3 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi dịch thơ Hồ Chí Minh sang tiếng Anh – Võ Xuân Quế lược dịch Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi dịch thơ Hồ Chí Minh sang tiếng Anh - Võ Xuân Quế lược dịch

Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi dịch thơ Hồ Chí Minh sang tiếng Anh – Võ Xuân Quế lược dịch

Nhà thơ, dịch giả John Birtwhistle (photo: Mireille Berthoud)

Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tôi dịch thơ Hồ Chí Minh sang tiếng Anh – Võ Xuân Quế lược dịch

Nhà thơ, dịch giả John Birtwhistle (photo: Mireille Berthoud)
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X