30.3 C
Vietnam, GF
Thứ Hai, Tháng Sáu 24, 2024
Lào Cai: Linh thiêng ngôi đền cổ thờ Đức Thánh Trần Lễ hội Đền Đồng Ân hàng năm được đông đảo người dân xã Thái Niên và du khách thập phương tới vui hội, thành tâm kính lễ.

Lễ hội Đền Đồng Ân hàng năm được đông đảo người dân xã Thái Niên và du khách thập phương tới vui hội, thành tâm kính lễ.

Lễ hội Đền Đồng Ân hàng năm được đông đảo người dân xã Thái Niên và du khách thập phương tới vui hội, thành tâm kính lễ.

Lễ hội Đền Đồng Ân hàng năm được đông đảo người dân xã Thái Niên và du khách thập phương tới vui hội, thành tâm kính lễ.

Trai tráng trong trang phục chỉnh tề đi đầu đoàn tế Lễ.
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X