23.6 C
Vietnam, GF
Thứ Sáu, Tháng Sáu 21, 2024
Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn thu hút khách du lịch Người dân rước linh vị ngư ông ra biển.

Người dân rước linh vị ngư ông ra biển.

Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn thu hút khách du lịch

Người dân rước linh vị ngư ông ra biển.

Lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn thu hút khách du lịch
error: Bạn muốn copy ? Đăng ký làm thành viên
X