Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực nhận Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể

Tỉnh Kiên Giang sẽ đón nhận Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực vào dịp diễn ra Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023).

Theo đó, hàng năm, Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực – TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang được tổ chức vào ngày 26, 27 và 28 tháng Tám âm lịch hàng năm, qua đó nhằm bày tỏ lòng tri ân Anh hùng của dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Lễ hội còn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo tính nhân văn và đề cao vai trò chủ thể của nhân dân trong các hoạt động của Lễ hội; đồng thời đảm bảo việc quản lý, thực hiện đúng định hướng của nhà nước về hoạt động Lễ hội. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên giới và biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực hướng đến việc thu hút đầu tư, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển thương hiệu và tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người TP Rạch Giá nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, còn quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nói chung; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần gìn giữ và phát triển di sản văn hóa dân tộc.

Lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do tỉnh Kiên Giang tổ chức; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại, sản phẩm OCOP của tỉnh; Giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc, Kiên Giang….

Hữu Tuấn

 

 

     


     

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây